fm3 logo


Katalog

Projekter og eksempler på hvorledes der kan skabes mere velfærd med færre ressourcer.

Formålet med Erfarings- og inspirationskataloget er at få beskrevet cases og projekter, hvor man i kommunen har arbejdet aktivt med 'Kloge kvadratmeter'.

Man kan søge på tværs af projekter og kontakte de enkelte projektdeltagere direkte for yderligere informationer og dannelse af erfa-netværk.